• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Sosyal Araştırmalar

Sosyal Yapı Araştırmaları

Sosyal yapı araştırmaları, herhangi bir evren ve örneklem alanında yer alan toplumun demografik yapısı, nüfus popülasyonu, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, spor, işgücü piyasası, gelir dağılımı, konut ve yapılaşma durumu, suç ve sapma eğilimleri, sivil toplum, katılımcılık, örgütlenme kapasitesi, tüketim ve yoksulluk gibi kategorilerde kapsayıcı bir inceleme yapmayı amaç edinen bir araştırma modelidir.

İncelemeler anket görüşme, derinlemesine ve focus görüşme gibi tekniklerle alandan toplanan verilerin analiz edilmesiyle yapılır.