• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Çalışan Memnuniyet Araştırmaları

Çalışan memnuniyeti araştırması, çalışanların şirketin çalışma alanında, iş süreçleri ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili genel algısını, memnuniyetini ve beklentilerini belirlemeye yönelik kuruma özel olarak uygulanmaktadır.

Temel amaç kurumu çalışanların bakış açısı ile değerlendirerek kurumsal performans hakkında geribildirim almak ve çalışanların beklentilerini öğrenerek gelişim alanları ile ilgili spesifik aksiyonlar planlamaktır. Aksiyonlarla birlikte kurumun bütün bölüm ve işlevleri ile ilgili güçlü yönleri ve gelişim alanlarına yönelik ölçülebilir veriler elde edilmektedir. 

Araştırma uygulamalarıyla elde edilen sonuçlar sayesinde yönetişim performansını yükseltmek, çalışanlar için etkin gelişim planları oluşturmak, çalışma alanı ve iş süreçleri ile ilgili iyileştirme alanlarını belirlemek mümkün olmaktadır.