• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri yerel ve küresel bağlamda son yıllarda hızlı bir biçimde artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Kamu kurum Kuruluşlar ve özel işletmeler markalaşmadan pazarlamaya, insan kaynaklarından muhasebeye kadar birçok konuda alanında uzman danışman firmalardan hizmet alarak sorunlarını çözüme kavuşturma ve ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedir. Hem genel hem de sektörel bazda güncel olarak yeni alanları da içine alarak danışmanlık hizmetlerinin kapsamını genişletmekte ve artan talebi yeni danışmanlar yetiştirerek karşılamaya çalışmaktadır.

PUBLICON olarak belirli bir özgün alanda yetkinleşmiş uzman çok yönlü bir kadro ile belirli bir çalışma planı ile yetkin bir hazırlık ve çalışma planıyla danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kurum olarak temel ilkemiz danışman olarak çalışan kişilerin iş tarifinde belirtilmiş alanda tecrübeli ve uzman kişiler ile problem belirleme süreçlerinden nihai sonuca kadar yetkin hizmet vermektir.

Danışmanlık hizmeti veren personelimiz hizmet verilen kuruluşun sahip olduklarından daha farklı ve yenilikçi olmalarını, bu kuruluşa özgün bir hizmet sunmalarını amaç ediniyoruz.

 Danışmanlık Süreçleri:

Siz de dışarıdan hizmet alımına giderek PUBLICON ile çalışmaya karar verdiyseniz, aşağıdaki işlemlerin her birini uygulayarak ihtiyacınıza uygun en doğru hizmet alanını belirleyebilir, kurumumuzda tanımlanmış hizmet alımınızı yetkin ve yeterli bir şekilde alabilirsiniz.

Danışmanlık Hizmet Süreçleri:

  • Probleme dayalı ihtiyacın belirlenmesi: ilk aşamada hizmet almak isteyen kurum ya da kuruluş öncelikle ön çalışmalar yapmalı, problemlerini ve bilgi teknik, pazarlama, organizasyon gibi ihtiyaçlarını netleştirmelidir. Burada önemli olan en temel husus kurum ya da kuruluşun kendi bünyesinde mevcut kaynaklarıyla çözüme kavuşturamadığı sorununu alanında uzman kişilerin desteği sayesinde çözebilecek olmasıdır. Publicon olarak problemlerin belirme sürecinde hizli ve yetkin iş planı sunuyoruz.
  • Problem ile ilgili araştırmanın yapılması: problemin kapsam ve sınırlılıklarının belirlenmesi adına gerekli fizibilite, internet, kurum içi saha çalışmalarını kapsamaktadır. Publicon olarak araştırma sürecinde hızlı ve yetkin çalışma alanı sunuyoruz.
  • Bilgilendirme süreci: danışmanlık hizmeti almak isteyen kurum ve kuruluş ile kurumumuz arasındaki bilgi fikir paylaşımları ve bilgilendirme süreçlerini kapsamaktadır.
  • İş Planın Yapılması: danışmanlık hizmeti sürecince yapılacak olan faaliyetlerin planlaması sürecini kapsamaktadır. Planlama Danışmanlık hizmeti talep eden kurum ve ya kuruluşun çalışma rutinleri dikkate alınarak hazırlanır.
  • Uygulama süreçlerinin yapılması: Danışman tarafından belirli zaman aralığında daha önceden tanımlanmış faaliyetlerin yapılması, verilerin ortaya konulması ve raporlama sürecini kapsamaktadır.