• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
 • +90 (532) 246 51 67
 • info@publiconarastirma.com

Hizmetlerimiz

Proje Yönetimi

Genel kapsam, planlama, yetkinlik ve yeterlilik, bütçe, proje ortakları, fon, iletişim, değişim, risk, satın alma alanlarının tamamının, uygun yöntem ve teknikler uygulanarak yönetilmesi ile projenin hedeflerinin başarı ile gerçekleştirilmesidir. Başarılı bir proje yönetiminin şu temel ilkeler üzerinden şekillenmektedir.

 • Projenin belirlenen zaman diliminde gerçekleşmesi, planlanan bütçe içinde projenin tamamlanması başarısında artış sağlanması ve özel durumlarda bu sınırın aşmaması
 • Proje yönetim teklifinde bulunan kurum ve kuruluşun ihtiyaçlarının daha doğru ve yetkin şekilde analiz edilmesi
 • Proje yönetimi sürecinde uygun ürün ve servislerin sunulması ile birlikte kurum ve kuruluşların memnuniyetinin artması
 • Etkin iletişimin sağlanması ve doğru takım yönetimi ile karmaşa ve çatışmaların en aza indirilmesi
 • Projenin planlanma ve yürütülmesi esnasında oluşturulan kayıt ve dokümantasyonun, sistematik bir biçimde kategorize edilmesi ve saklanması
 • Planlama, kontrol ve takip süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması
 • Proje ortak, iştirakçi ve paydaşlarının bilgilendirilmesi ve organize edilmesi
 • Bilgi bütçe teknik mal ve malzemeler ve personellerin etkin kullanımı
 • Risklerin belirlenmesi, gerek duyulduğunda yedek planların devreye sokulması