• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetleri

Yeterlilik performans ve verimlilik gibi hususlarda yapılan araştırmaların gösterdiği üzere yeterli ve yetkin bir eğitim, kamu ya da özel sektördeki çalışan personel performansına; çalışan performansı ise kurumun kar oranına doğrudan etki eder. Yeterli ve yetkin bir iş gücü oluşması sayesinde kurumun cazibesini arttıran unsurların başında profesyonel gelişim gelir. Kurumsal eğitimler sayesinde çalışanlar ve kurum için yetenek olarak tanımlanan kişileri eğitim, gelişim ve kariyer anlamında olanaklar sağlayarak elde tutmak mümkündür. İşletmelerin kar oranının artışı ve büyüme parametreleri ise çalışanların performansına bağlıdır.

Eğitim programlarımız kapsamında veya kamu ve özel sektörün özgün içerik talepleriyle oluşturduğumuz eğitim programlarında, alanında deneyimli eğitmen ve akademisyenlerle birlikte çalışmaktadır. Üniversiteler ve özel eğitim kuruluşlarından aldığımız destekle sizlere özel eğitim programlarımızı yapılandırmaktayız.

Eğitimlerimiz sizlerin tercihi doğrultusunda PUBLICON’un bulunduğu ofis merkezindeki geniş eğitim salonlarında, otellerde veya şirketinizde gerçekleştirilebilmektedir. Kurumunuza özel eğitimlerin yanı sıra, PUBLICON olarak belli tarihlerde genel katılımlı eğitimler düzenlemekteyiz.

EĞİTİM ALANLARI:

  • Araştırma Yöntem, Model ve Teknikleri
  • Danışmanlık Yönetim – Liderlik
  • Finans – Muhasebe
  • Satış - Pazarlama - Satın Alma
  • İnsan Kaynakları
  • Kişisel Gelişim
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Hukuk Hizmetleri