• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
 • +90 (532) 246 51 67
 • info@publiconarastirma.com

Yöntem ve Teknikler

Kantitatif Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • PAPI:
  Yüz yüze belirli bir düzenlilik içinde yerleştirildiği soru kâğıdı; bu şekilde bilgi toplamayı amaçlayan araştırma yöntemidir. Sosyal Bilimlerde, araştırmacıların sıklıkla kullandıkları bir veri toplama tekniğidir.PAPI, hedef kitle (evren) içerisinde seçilmiş ve bütünü temsil kabiliyeti olan kişilere (örneklem), önceden hazırlanmış ve bir form (anket formu) üzerinde yer alan soruların (açık-kapalı uçlu) yöneltilmesi ve yine form üzerinde cevaplar alınması yoluyla yapılır.

 • CAPI:
  Bilgisayar destekli gerçekleştirilen yüz yüze görüşme tekniğidir. Bu teknikle soru formu, tablet bilgisayarlar üzerinden kullanılabilen bir yazılım yardımıyla veri giriş programı haline getirilerek verinin derlenmesi sağlanır. Bu yöntemin avantajları; hızlı veri derlenmesi, kaliteli veri derlenmesi, veri derleme ve veri girişinin eş zamanlı yapılabilmesi ve karmaşık soru formlarında uygulama kolaylığı sağlanmasıdır.

 • CATI:
  Bilgisayar destekli gerçekleştirilen telefonla görüşme tekniğidir. Soru formunun, bilgisayar üzerinden kullanılabilen bir yazılım yardımıyla veri giriş programı haline getirilerek soruların görüşmeciye telefonla sorulması ile gerçekleştirilen bir yöntemdir.

 • CAWI:
  Bilgisayar destekli gerçekleştirilen internet görüşme tekniğidir. İnternet tabanlı soru formlarının katılımcılar tarafından çevirimiçi olunarak doldurulmasıdır. Verilerin daha hızlı ve verimli derlenmesinin yanı sıra analiz aşamasında sağladığı yararlar nedeniyle, özellikle müşteri memnuniyeti, müşteri profili, müşteri tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla uygulanan veri derleme tekniğidir.