• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
 • +90 (532) 246 51 67
 • info@publiconarastirma.com

Yöntem ve Teknikler

Kalitatif Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Gözlem:
  Olay, durum ve nesnelerin ya doğal ortamlarında, ya da laboratuar ortamında izlenmesidir. Bilimsel araştırmalarda bazen veri elde etmek için bireyleri, olayları ve nesneleri izlemek gerekebilir.

 • Görüşme (Mülakat):
  Düzenlenen araştırma tasarısının konusuna bağlı olarak katılımcıların temel özelliklerini derinlemesine ve katmanlı bir biçimde ortaya koymak tanıtmak veya bir konuyu aydınlatmak için, kişilerle veya uzmanlarla yapılan görüşmelerdir.

 • Yapılandırılmış Görüşme:
  Görüşme soruları önceden belirlenip standartlaştırılmıştır. Cevaplar için seçenekler belirlenmiştir. Bu görüşme türünde derinlemesine bilgi elde edilmez.

 • Yarı Yapılandırılmış Görüşme:
  Bazı sorular standartlaştırılmıştır, bazı sorular da açık uçlu olarak hazırlanmıştır. Bu görüşme türünde derinlemesine bilgi elde etmek mümkün olur.

 • Yapılandırılmamış Görüşme:
  Görüşme programı katılımcıların tepkilerine göre anlık değişir. Bu bağlamda sorular açık uçludur, derinlemesine bir veri toplama söz konusu olur. Bu görüşme türü zengin ve değerli veri elde etmeye yarayan güçlü bir tekniktir.

 • Focus Görüşme:
  Bu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair bilgi edinmektir. Tüketiciyi derinlemesine anlamaya ve davranışlarının altındaki sebepler belirlenmeye çalışılır. Odak grup çalışmalarında 6–8 kişiden oluşan bir katılımcı grubu belirlenir. Bu katılımcılar araştırma karakteristiğine göre özenle seçilir. Konu hakkında daha önceden hazırlanan rehber program dâhilinde katılımcıların ele alınan konuları 2–3 saat süreyle moderatör eşliğinde tartışması sağlanır. Bu tartışmalar firma tarafından çevrimiçi olarak ya da kayıtlardan izlenerek tüketici/katılımcı/kullanıcı beklentileri, düşünceleri önerileri hakkında kapsamlı bilgiye ulaşmış olur.

PUBLICON bünyesinde

 • Çocuk Grupları
 • Ev Ziyaretleri
 • Workshop / Yaratıcı Fikir Geliştirme / Beyin Fırtınası
 • Car Clinics
 • Projektif Uygulamalar
 • Sorgulama Teknikleri (Laddering) gibi araştırma teknikleri de kullanmaktadır.