• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Hizmetlerimiz

Araştırma Hizmetleri

PUBLICON olarak  siyasi, sosyal ve pazar araştırma modelleri ile Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile SPSS  MAXQUDA ve SNV analiz programları kullanarak çok yönlü  geniş bir araştırma hizmetleri  sunmaktayız.