• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
 • +90 (532) 246 51 67
 • info@publiconarastirma.com

KURUMSAL

Referanslar

 •  TC Sanayi Bakanlığı, UNDP Ve Gaziantep Sanayi Odası ortaklığında Gaziantep Sanayisi Kadın İstihdamı Ve Kadın Girişimci Mikro Ölçekli Alanların Belirlenmesi Araştırması Ve Raporlanması Projesi
  Gaziantep Sanayi Odası, Eylül 2019-Haziran 2020
 • Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Park ve Atölye Personelinin Memnuniyet ve İletişim Becerileri Ölçümü Araştırması ve Personele Yönelik İletişim Eğitimi;
  Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Kasım 2015-Mart2016
 • Katılım A.Ş. Personel Memnuniyeti, Eğitim Değerlendirmesi ve Strateji Önerileri Araştırması, EYLÜL 2019-EKİM 2019
 • GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi (GAP Özel İdaresi Başkanlığı ve Gaziantep Üniversitesi Ortak Projesi); Ocak-Aralık 2018.
 • Suriyeli Göçmenler Ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Kent Deneyimi: Sorunlar, Olanaklar, Eklemlenme Ve Mücadele Stratejileri (TÜBİTAK 1003 ARGE Projesi);
  Kasım 2019-Kasım 2021.