• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

KURUMSAL

Referanslar

1. TC Sanayi Bakanlığı, UNDP Ve Gaziantep Sanayi Odası Ortaklığında Gaziantep Sanayisi Kadın
İstihdamı Ve Kadın Girişimci Mikro Ölçekli Alanların Belirlenmesi Araştırması Ve Raporlanması Projesi
Gaziantep Sanayi Odası / Eylül 2019-Haziran 2020

2. Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Park ve Atölye Personelinin Memnuniyet ve İletişim Becerileri Ölçümü Araştırması ve Personele Yönelik İletişim Eğitimi;
Şahinbey Belediyesi / Mart 2018

3. Katılım A.Ş. Personel Memnuniyeti, Eğitim Değerlendirmesi ve Strateji Önerileri Araştırması,
Şahinbey Belediyesi / Eylül 2019-Ekim 2019

4. GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin
Güçlendirilmesi İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi
GAP Özel İdaresi Başkanlığı /Ocak-Aralık 2018

5. Suriyeli Göçmenler Ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Kent Deneyimi:
Sorunlar, Olanaklar, Eklemlenme Ve Mücadele Stratejileri
TÜBİTAK 1003 ARGE Projesi / Kasım 2019-Kasım 2021.

6.Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Solar Enerji Potansiyeli Araştırması
GIZ (Alman İşbirliği Kurumu) / Eylül 2020

7.Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İtibar Araştırması
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi / Kasım 2020

8.Solar Pioneer Eğitimleri ve Solar Roadshow Prezentasyonu
GIZ (Alman İşbirliği Kurumu) / Ekim 2020

9.Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Vatandaş Memnuniyet Araştırması.
Şehitkamil Belediyesi / Ekim 2020

10.Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Memnuniyet Ve Beklenti Araştırması
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi / Aralık 2021

11. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Sosyal ve Kültürel Tesis İhtiyaç Analizi Araştırması
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi / Haziran 2021

12.Gaziantep Yerel Halk ve Göçmen Topluluklar Arası Sosyal Uyum Araştırması
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi / Nisan 2021

13.Gaziantep Ticaret Odası İtibar Araştırması
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi / Mart 2021

14.GIZ (Alman İşbirliği Kurumu)
Yeşil Mentörlük Faaliyeti (30 firma için) Ekim 2022

15.GIZ (Alman İşbirliği Kurumu)
Gaziantep OSB İklim Eylem Planı (Ağustos 2022)

16.Gaziantep Basketbol
Gaziantep Basketbol Kültürü ve Taraftar Aidiyeti Araştırması Haziran 2022

17.Gaziantep Futbol Kulübü
Gaziantep Futbol Kültürü ve Taraftar Aidiyeti Araştırması (Kalitatif veKantitatif) Temmuz 2022

18.Bentley University
Gaziantep'te İş Gelişimi ve Çeşitlilik Araştırması Eylül 2022

19.Şahinbey Belediyesi
Vatandaş Memnuniyet Araştırması, Ekim 2022

20.Suriyeli Göçmenler Sosyal Uyum Araştırması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (2022)

21.Su Kullanımı ve Farkındalık Araştırması

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (2022)