• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

KURUMSAL

Hakkımızda

Hakkımızda

Gaziantep Stratejik Araştırmalar Merkezi PUBLICON, Gaziantep’te sunduğu hizmetlerle sosyal, siyasal, ekonomik ve stratejik tüm araştırma ihtiyaçlarınıza hızlı ve güvenilir çözümler üretme amacını temel ilkesi olarak konumlandıran çok yönlü bir araştırma kuruluşudur. Toplumun temel kurucu ve dönüştürücü dinamiklerine hâkim, saha araştırmaları konusunda tecrübeli çalışma gurubumuzla beklentilerinize güvenilir ve hızlı çözümler üretmekte, gelecek planlarınıza yön vermeyi amaçlamaktadır.

PUBLICON, Gaziantep ili içinde yer alan tüm paydaşları hedefleyecek biçimde sosyo-politik, kültürel ve ekonomik meseleler üzerine güncel, güvenilir verileri toplayarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

Gaziantep özelinde elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yaparak elde edilen bilgileri, raporlar bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarır.

Resmi ve özel sektör kurum ile kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunarak bu kurum ve kuruluşlar için saha araştırmaları ve raporlamalar yapar.