• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Yöntem ve Teknikler

Veri Analiz Programları


MAXQUDA


SNA (sosyal network analiz)


SPSS