• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Faaliyet Alanları

Siyasi Partiler

Sivil Toplum Kuruluşları

Yerel Yönetimler

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Üniversiteler

Hızlı Tüketim Ürünleri

İmalat Sanayii

Finans & Sigorta

Eğitim Kurumları

Sağlık

Sivil Toplum Örgütleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hizmet

Medya

Otomotiv

Alışveriş Merkezleri

Akaryakıt

Perakende

Hazır Giyim