• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Sosyal Araştırmalar

Sosyal Doku Araştırmaları

Sosyal doku araştırmaları herhangi bir sosyal alanda gündelik yaşam pratiklerini şekillendiren sosyal ve kültürel göstergeleri belirlemeye dönük çok katmanlı ilişki analizi yapan bir araştırma modelidir.

Özel ve kamusal alanda yer alan eyleyicilerin davranış biçimleri, atfettikleri değerler, kırsal ve kentsel alanlarla kurdukları bağlar, gelecek tasarımları, kaygı ve beklentileri, algı ve yargılar, aidiyet ve ötekileşme refleksleri memnuniyetleri, memnuniyetsizlikleri, şikâyetleri, yönetişim süreçlerine katılım düzeyleri, kentleşme ve sivil bilinç eğilimleri, kuşaklar arasında iletişim düzeyleri ve sosyo-kültürel farklılaşma ve bilinç değişimleri, Yaşanan sosyo-kültürel değişim sürecinde sosyal dayanışma örüntüleri, gibi bir çok gösterge sosyal doku araştırmalarının kapsamı dahilinde analiz edilir.