• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Marka Araştırmaları

Ürün markalaşma süreçleri ile ilgili yapılan ön araştırmalar marka tescil çalışmalar gibi çok yönlü araştırmalar kapsamaktadır. Marka ön araştırması, esas olarak, araştırması yapılacak marka isminin, başkaları tarafından daha önceden alınıp alınmadığını tespit etmek için gerçekleştirilen veri tabanı incelemesidir.

Bu inceleme, marka başvurusu yapacak kişi ya da kurumun, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapacağı marka tescili işlemlerini, güvenli ve sonuç odaklı gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Marka araştırması ise başvuru sürecine girmiş bulunan markanın daha önce başka bir kurum firma ve şahıs tarafından tescil edilmiş olup olmadığı üzerine yapılan araştırmadır.

Bu araştırma tescil kurumları olan Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde yapılmaktadır.