• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Müşteri Memnuniyet Araştırmaları

Müşteriyi işletmenin odak noktasına yerleştirerek müşteri memnuniyetinin ötesine geçip, müşteriye değer sağlamayı hedeflemek müşterilere yönelik uygulanacak en temel pazarlama stratejilerinden biridir.

Müşteri memnuniyet araştırmaları ile Satın alma alışkanlıkları, Ürün ve markanın tercih etme nedenleri ortaya çıkarılır. Firmalar, kalite maliyet ve ürün özellikleri gibi kriterleri durum değerlendirme olanağı bulur.

Rakip firmalarla bu kriterler bazında karşılaştırmalar yapılarak eksik yönler yapılması gerekenler belirlenir. Memnuniyet seviyesi ölçülür. Mevcut hizmet anlayışını ve sürecini rakip firmalar ile karşılaştırarak iyileşme ve geliştirme çalışmaları belirlenir. Mevcut müşterilerin elde tutulması için gerekli olan koşullar ölçümlenir. Yeni müşteri kazanmanın yolları belirlenir Farklılaşma stratejileri oluşturulur.

Gerekli olacak ticari koşul ve ortam hakkında, Müşteri memnuniyeti ve devamlılığını etkileyen unsurlar konusunda beklentiler karşılanmış, bilgi elde etmiş olunur.