• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Siyasi Araştırmalar

Stratejik Plan Araştırmaları

Stratejik plan araştırmaları kamu kurumları, Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları kooperatifler, firmalar gibi yapıların, temel özelliklerini amaçlarını ve gelecekle ilgili kısa veya uzun vadede nasıl bir yol izleyerek hedeflerine varacağını bildiren bir yol haritası çizmek adına yapılan araştırma modelidir.

Stratejik planlama geçmiş deneyimleri ortaya koymaya ve yeni fırsatları ortaya çıkarmaya, öncelikleri belirlemeye yarayan bir süreçtir yetkin ve yeterli hazırlanmış bir stratejik plan kurumun gelecek planları ile birlikte günlük etkinliklerini düzenler.

Kurumlar stratejik planlarını hazırlayarak güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarır, alan analizleri yaparak benzer kurumlarla nasıl ilişki içine gireceğini ve konumlanacağını belirler ve böylece avantaj oluşturur.