• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Sosyal Araştırmalar

Sosyal Değerler Araştırmaları

Kamuoyunun siyasî, ekonomik,  toplumsal ve kültürel konulardaki değer,  tutum ve davranışlarını ölçmek amacıyla yapılan bir araştırma modelidir. Nesnel bir biçimde bilimsel bir temel üzerine inşa edilmiş değer araştırmaları,  günümüz araştırma modelleri arasında merkezi bir yere sahiptir. 

Herhangi bir toplumsal alan içerisindeki çeşitli bölge,  grup ve sınıflar arası eğilim ve yönelimlerin,  farklılaşmaların ve mesafelerin boyutları,  değer araştırmaları sonucunda elde edilecek veriler sayesinde ortaya konulabilecek bir konudur.  Bireylerin, sosyal kategorilerin, sosyal sınıfların ve çeşitli toplumsal birimlerin değerlerini önceden tanılandırarak onların gidişatı hakkında fikir sahibi olunur. 

Ayrıca sosyal alanda belirli zaman aralıkları ile yapılan değer araştırmaları,  sosyal ve kültürel değişmenin düzeyini gösterdiği gibi,  o toplum içerisinde belirli yaş ve cinsiyet değişkenleri üzerinde yapılacak bir araştırma ile de kuşak çatışmasının ve toplumsal cinsiyet ilişkileri arasındaki dönüşümün mahiyeti açıklığa kavuşturulabilir.

Genel olarak, bir toplum üzerine yapılan değer araştırmaları,  sosyal alanın statik ve dinamik karakterini ortaya koymakta,  böylelikle o toplumun temel karakteristiği hakkında bilgi sahibi olmaya fırsat tanımaktadır.  Benzer bir biçimde farklı toplumlar içerisinde yapılan değer araştırmaları, kültürler arası karşılaştırmaya da imkân tanıyarak farklı insan toplumlarının özelliklerinin görülmesini sağlamaktadır.