• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Kurumsal Performans Ölçümleri

Günümüz koşullarında işletmelerin ayakta kalabilmesi için güçlü rakipleri karşısında farklılıklarının olması gerekmektedir. Bu farklılıkları belirleyebilmek için de işletmeler performans ölçümü yapmak zorundalardır.

Performans ölçümü sayesinde işletmeler kendi misyon ve vizyonları doğrultusunda hedeflerini belirler ve sonrasında doğru stratejileri kullanarak bu hedeflerine ulaşabilirler. Bu sürecin başarılı olabilmesi için işletmelerin eksik yönlerini geliştirmesi ve iyi olduğu yönlerini de doğru bir şekilde kullanması gerekmektedir.

Araştırma merkezimiz bünyesinde literatürde bilinen “balanced scorecard” gibi kurumsal performans ölçümleri kullanılması planlanmaktadır.