• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Kullanım ve Tutum Araştırmaları

Kullanım ve tutum araştırmalarının temel amacı önceden belirlenen ürün kategorisinde, tüketicilerin ürüne ilişkin pazarlama, ambalajlama ve reklamlaşma alanlarında karşı reaksiyonları, tutumları ve davranış kalıplarının belirlemektir.

Bir başka deyişle tüketicinin ürün kullanımı hakkında üretici firmaya fikir vermek ve farklı bakış açıları kazandırmaktır. Söz konusu araştırma teknikleri ile ele alınan ürünü kullanan hedef kitlenin bu ürüne ilişkin algılama biçimleri ve düşünceleri belirlenir.

Algı ve düşünceler sonunda marka imajı ve ürün kullanımı üzerine beklentilerin ne olduğu belirgin bir biçimde ortaya koyulur.