• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Gizli Müşteri Araştırmaları

Bir firmanın; personeli ve bayi, şube, mağazalarının görsel etkinliğini, hizmet performansını ölçmek için kullanılan araştırma modelidir.

Gözlem yapacak olan araştırmacılar kimliklerini gizleyerek bir müşteri gibi davranır ve anketleri şube ya da bayiinin dışında doldururlar. Bu sebeple, görüşmecilerin ön eğitimine çok önem verilerek yapılan bu araştırmanın sonucuna göre düzeltilmesi, iyileştirilmesi gereken unsurlar belirlenir.

Daha sonra ortaya konulan veriler, karşılaştırmalı bir rapor ile firmaya sunulur. Gerekli eylem planıyla ilgili önerilerde bulunulur.