• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Sosyal Araştırmalar

Göç ve Kent Araştırmaları

Güncel siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerle ile birlikte göç ve kent araştırmaları tüm dünyada köklü araştırma konuları haline gelmiştir. Bu konulara olan ilgi artışı, hâkim araştırma metotlarında dönüşüm ve araştırma konularında çoğulcu bir yaklaşım ihtiyacı doğurmuştur.

Göç ve kent araştırmaları herhangi bir evren ve örneklemde nüfus hareketleri ve kentleşme arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin doğurduğu sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümleri belirlemeye dönük bir araştırma modelidir.