• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Ürün/İsim Ambalaj Araştırmaları

Günümüzün rekabetçi piyasalarında ambalajlı ürünlerin önemi giderek artmaktadır. Daha çok süpermarket ve hipermarketlerde tüketiciye sunulan ambalajlı ürünler raflardaki sessiz satışçı işlevini üstlenmektedir. Dolayısıyla nihai kullanıcıya ulaşmada doğru ambalaj tercihi önemli bir araçtır.

Ürün ambalaj araştırmaları kullanıcı ürün tercihinin ambalaj ile ilişkisini renk sunum imaj gibi görsel göstergeler üzerinden karşılaştırmalı analiz edilmesi raporlanması ve gerekli önerilerin sunulmasını içeren bir araştırma modelidir.