• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Sosyal Araştırmalar

Sosyal Sorumluluk Araştırmaları

Sosyal sorumluluk araştırmaları bir kurumun şirketin ya da markanın kendi talebi doğrultusunda sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara karşı duyarlı, kurucu ve dönüştürücü bir faaliyet alanı oluşturmak, faaliyetlerinin ve katılımcılarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmek için yapılan ön araştırma modelidir.

Sosyal sorumluluk araştırmaları kurumlar, şirketler ve markalar için oldukça verimli bir ilişki ağı oluşturur. Birey ile kurum, tüketici ile ürün arasında güven ilişkisini kurar, , İmaj ve toplumsal değer örtüşmesini sağlar, İtibar yaratır ve var olan itibarı arttırır, Bilinirlik ve farkındalık yaratır, Çalışan özgüveni arttırır, kurumsallaşma kapasitesini arttırır.