• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Pazar Araştırmaları

Bayi Memnuniyet Araştırmaları

Bayi memnuniyet araştırmalarında temel amaç, bayilerin memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesidir. Bu ana amaç çerçevesinde, bayilerinin işlerinin çeşitli evreleri ile ilgili memnuniyet düzeyleri, yaşadıkları sorunlar, çözüm önerileri, markalar ve satış teşkilatlarına yönelik değerlendirmeleri, beklenti ve önerileri belirlenen rakipler ile karşılaştırmalı olarak saptanabilmektedir.

Buradan hareketle firma bayi teşkilatının daha etkin ve verimli çalışması, aksayan yönlerin saptanarak iyileştirilmesi ve bayi memnuniyetinin arttırılmasına yönelik geliştirilecek stratejiler için veriler sağlanmaktadır.