• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Siyasi Araştırmalar

PUBLICON olarak yerel ya da yönetimsel bağlamda siyasal pratikler sonucunda toplumsal talep, söylem eylem ve davranış, algı ve beklenti verilerinin sistematik bir biçimde toplanması, nesnel bir ilke ile kategorize edilmesi, analiz edilmesi süreçlerini kapsayan bir araştırma model uygulaması sunuyoruz.

Sosyal Araştırmalar

PUBLICON olarak bireylerin ve sosyal kategorilerin; sosyal olaylar, sosyal değişim, sebep ve sonuçları, problemleri algılama anlamlandırma ve yorumlama biçimlerinin ortaya konulma, sınıflandırılma ve analiz edilmesi süreçlerini kapsayan bir araştırma model uygulaması sunuyoruz

Pazar Araştırmaları

Pazar ve ürün ile ilgili konularda üretici, tüketici ve kamuoyu için ve yararlanarak bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi analizi süreçlerini kapsayan bir araştırma model uygulaması sunuyoruz.

MENTORLUK

Mentorluk, bilginin, sosyal sermayenin ve alıcı tarafından iş, kariyer veya mesleki gelişim ile ilgili olarak algılanan psikososyal desteğin gayri resmi aktarımı için bir süreçtir. Mentorluk, daha fazla ilgili bilgi, bilgelik veya deneyime sahip olduğu düşünülen bir kişi (mentor) ile daha azına sahip olduğu düşünülen bir kişi (mentee) arasında genellikle yüz yüze ve uzun süreli bir süre boyunca gayri resmi iletişimi gerektirir.

Hizmetlerimiz

Resmi ve özel sektör kurum ile kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunarak
bu kurum ve kuruluşlar için saha araştırmaları ve raporlamalar yapar.

Publicon Araştırma Hakkında

PUBLICON, Gaziantep ili içinde yer alan tüm paydaşları hedefleyecek biçimde sosyo-politik, kültürel ve ekonomik meseleler üzerine güncel, güvenilir verileri toplayarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

Gaziantep özelinde elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yaparak elde edilen bilgileri, raporlar bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarır.

Resmi ve özel sektör kurum ile kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunarak bu kurum ve kuruluşlar için saha araştırmaları ve raporlamalar yapar.

Publicon - Gerçek Zamanlı Araştırmalar
Araştırma Süreçleri
 
Haberler
Suriyeli Göçmenlerin Sosyal Uyumu İçin Kent Politikaları Projesi

Suriyeli Göçmenlerin Sosyal Uyumu İçin Kent Politikaları Projesi

Publicon Araştırma tarafından hayata geçirilen GAZİANTEP’TE YAŞAYAN SURİYELİ GÖÇMENLERİN SOSYAL UYUMU İÇİN KENT POLİTİKALARI PROJESİ tamamlandı.

Devamı
Pazar Araştırması Nedir ve Neden Önemlidir?

Pazar Araştırması Nedir ve Neden Önemlidir?

Günümüzde, her büyük şirketin sağlam pazar araştırma programı var, peki neden? Neden bu kadar önemli ve Google, Facebook, Coca Cola gibi büyük şirketler bile pazar araştırmasına bu kadar önem veriyorlar?

Devamı

Hizmet Talep Et

Sıkça Sorulan Sorular

Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Üniversiteler, Hızlı Tüketim Ürünleri, Dayanıklı Tüketim Ürünleri, Endüstriyel Ürünler, İmalat Sanayii, Finans & Sigorta, Eğitim Kurumları, Sağlık, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hizmet, Medya, Otomotiv, Alışveriş Merkezleri, Akaryakıt, Perakende, Hazır Giyim alanlarında hizmet verilmektedir.

Ürün markalaşma süreçleri ile ilgili yapılan ön araştırmalar marka tescil çalışmalar gibi çok yönlü araştırmalar kapsamaktadır. Marka ön araştırması, esas olarak, araştırması yapılacak marka isminin, başkaları tarafından daha önceden alınıp alınmadığını tespit etmek için gerçekleştirilen veri tabanı incelemesidir.

Bu inceleme, marka başvurusu yapacak kişi ya da kurumun, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapacağı marka tescili işlemlerini, güvenli ve sonuç odaklı gerçekleştirmesini sağlayacaktır.

Araştırma Probleminin Belirlenmesi: Araştırma yapılması gereken konu ile ilgili kavramsal kuramsal, model ve yöntem/tekniklerin gerekli olduğunun belirlendiği süreci kapsamaktadır.

Temel Amaçların Belirlenmesi: Araştırma hipotezlerinin amaç ve hedeflerinin belirlendiği süreci kapsamaktadır.

Amaçlara Yönelik Ön Çalışmaların Yapılması: Belirlenen amaç ve hedeflere dönük kapsam sınırlılıkların belirlenmesi sürecini kapsamaktadır.

Hedeflerin ve Beklenen Çıktıların Belirlenmesi: Bütçe, bütçe gerekçelerinin, süre ve genel teknik altyapı ihtiyaçlarının belirlendiği süreci kapsamaktadır.

E-BÜLTENE KAYDOLUN