• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

Haberler

Pazar Araştırması Nedir ve Neden Önemlidir?

Pazar Araştırması Nedir ve Neden Önemlidir?

18 Mart 2020

Bu soruların cevabını bulabilmemiz için öncelikle pazar ve araştırmanın ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Pazar; üreticilerin ürünlerini en uygun müşterilere en uygun şekilde ticarileştirmelerini sağlayan bir alandır. Bu yolla, müşteriler ihtiyaçları olan ürün veya hizmete kolaylıkla ulaşabilirler. Araştırma ise; bir sorunun cevabını bulmak veya bir konu hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için çeşitli metot ve araçları kullanarak yapılan detaylı incelemedir. Bu bilgiler ışığında, pazar araştırmasında iyi olmak için iyi bir plana veya organizasyona ihtiyacımız vardır.

Öncelikle, pazar araştırması sadece müşterilerin ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmak anlamına gelmemektedir. Başarılı firmalara baktığımızda, hedef kitleyi, onların ihtiyaçlarını ve geri dönüşlerini önemsediklerini görebiliriz. Başarılı firmaların, müşterilerden bilgi topladıktan sonra, akademik ve sektörel kaynaklardan ilgili çözüme yönelik doküman ve kaynak taraması yaptıklarını görürüz. Verileri zenginleştirmek ve konuyla ilgili hiçbir ayrıntıyı kaybetmemek için veri tabanları kullanırlar. Elbette, konu hakkında fikir sahibi olmak için müşteri bakış açılarını ve düşüncelerini kullanırlar, ancak dış kaynaklardan destek pazar araştırmasını büyük ölçüde güçlendirir.

Şirket vizyonunun belirgin olması çok önemlidir. Şirketin vizyonu, hedef kitlemiz ve hedef sektörümüzü açıklayıcı bir unsurdur. Bu bilgileri edinebilmek için şirketin hedefleri belirlemeli ve sektör analizi kapsamlı olarak yapılmalıdır. Daha sonra, global endüstrilerin ne yaptığı; hangi aksiyonların onları başarıya veya başarısızlığa götürdüğü araştırılmalıdır. Bunu yapmak için şirketlerin sektördeki eğilimleri takip edilmeli ve aksiyon planları analiz edilerek iyileştirmeler yapmak için rekabet alanları belirlenmelidir.

Tüm bu süreçte, sektördeki trendleri yakalamanın en iyi yolunu bulmak için pazar araştırmasının önemli taraflarından birisidir; hedef kitle ihtiyaçları değişirken ve sektörde yeni alanlar oluşurken bu trendleri kaçırmamak gerekir. Bazı araçları nicel ve nitel veri tabanları sürekli kullanılarak müşterilerin geri bildirimleri standart zamanlarda takip edilebilir ve şirketin gelişim eğrisinde daha iyi, etkili ve yenilikçi çözümler bulunabilir. Son olarak, akademik veya sektörel araştırmalar gibi dokümanların, aksiyon planı oluşturma ve şirket vizyonunu geliştirmede her zaman başvurulabilecek önemli birer kaynak olduğu unutulmamalıdır.