• Gerçek Zamanlı Araştırmalar
  • +90 (532) 246 51 67
  • info@publiconarastirma.com

S.S.S

Sıksa Sorulan Sorular

Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Üniversiteler, Hızlı Tüketim Ürünleri, Dayanıklı Tüketim Ürünleri, Endüstriyel Ürünler, İmalat Sanayii, Finans & Sigorta, Eğitim Kurumları, Sağlık, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hizmet, Medya, Otomotiv, Alışveriş Merkezleri, Akaryakıt, Perakende, Hazır Giyim alanlarında hizmet verilmektedir.

Ürün markalaşma süreçleri ile ilgili yapılan ön araştırmalar marka tescil çalışmalar gibi çok yönlü araştırmalar kapsamaktadır. Marka ön araştırması, esas olarak, araştırması yapılacak marka isminin, başkaları tarafından daha önceden alınıp alınmadığını tespit etmek için gerçekleştirilen veri tabanı incelemesidir.

Bu inceleme, marka başvurusu yapacak kişi ya da kurumun, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapacağı marka tescili işlemlerini, güvenli ve sonuç odaklı gerçekleştirmesini sağlayacaktır.

Araştırma Probleminin Belirlenmesi: Araştırma yapılması gereken konu ile ilgili kavramsal kuramsal, model ve yöntem/tekniklerin gerekli olduğunun belirlendiği süreci kapsamaktadır.

Temel Amaçların Belirlenmesi: Araştırma hipotezlerinin amaç ve hedeflerinin belirlendiği süreci kapsamaktadır.

Amaçlara Yönelik Ön Çalışmaların Yapılması: Belirlenen amaç ve hedeflere dönük kapsam sınırlılıkların belirlenmesi sürecini kapsamaktadır.

Hedeflerin ve Beklenen Çıktıların Belirlenmesi: Bütçe, bütçe gerekçelerinin, süre ve genel teknik altyapı ihtiyaçlarının belirlendiği süreci kapsamaktadır.

Aradığınız cevabı bulamadınız mı?

Bize Yazın